Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 15 listopada 2023

KGHM KGH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
APATOR APT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
AQUAPOZ AQA NC Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BENEFIT BFT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
BEST BST GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 407.400 akcji serii E oraz 128.500 akcji serii I.
CELTIC CPD GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
CEREALPLT CRP NC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
DATAWALK DAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ERG ERG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
FERRUM FER GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz połączenia spółki ze spółką zależną FERRUM MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie całego majątku FERRUM MARKETING Sp. z o.o. na spółkę.
INVENTION INM NC NWZA ws. powołania członka RN.
MCI MCI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
MINERAL MND NC Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
PASSUS PAS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
PATENTUS PAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
PEP PEP GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 10.416.667 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii AB.
PLOTTWIST PLT NC NWZA ws. połączenia spółki Plot Twist S.A. ze spółką Plot Twist R&D sp. z o.o.
PURE PUR GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
QUART QRT NC Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
RUCHCHORZ RCW NC NWZA ws. pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji serii Y, Z, AA, AB, AC i AD, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii Y, Z, AA, AB, AC i AD oraz zmiany statutu.
SELVITA SLV GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
STALPROD STP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2022/2023.
UNIBEP UNI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
VIGOPHOTN VGO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
VOTUM VOT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
VRG VRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
WOJAS WOJ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
ZAMET ZMT GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 10.592.000,00 zł w drodze zmiany statutu poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji celem pokrycia części istniejącej straty za rok obrotowy 2022.
ZUE ZUE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.