Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 14 grudnia 2022

LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
PGE PGE GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
AILLERON ALL GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz zmiany statutu.
BOOMBIT BBT GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022, w wysokości 0,28 zł na akcję.
BOWIM BOW GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 0,60 zł na akcję.
CREOTECH CRI GPW NWZA ws. sporządzania przez spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z MSR oraz MSSF, zmian w składzie RN oraz zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
GIGROUP GIG GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 1 NWZ z 29 marca 2022 r.
IFIRMA IFI GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2022 w wysokości 0,25 zł na akcję.
M4B M4B NC Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
MCI MCI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.028.648 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.
MOLECURE MOC GPW NWZA ws. utworzenia Programu Motywacyjnego 2022-2025 oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2022-2025 oraz zmiany statutu.
QUARTICON QON NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K i L z pozbawieniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ROPCZYCE RPC GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 1 zł na akcję.
SYGNITY SGN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.