Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 27 czerwca 2022

ANALIZY AOL NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2021 oraz przeznaczenia części niepodzielonych zysków z lat ubiegłych.
BNPPPL BNP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
BOOMBIT BBT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,55 zł na akcję.
CASPAR CSR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CENTURION CTF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2021 roku.
COMPERIA CPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto w roku obrotowym 2021.
DORADCY24 D24 NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki.
DROZAPOL DPL GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
DUALITY DUA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2021.
ECNOLOGY ECN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
EFEKT EFK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ENTER ENT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
ESHOPPING ESG NC Split akcji w stosunku 1:10.
FOOTHILLS FTL NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
GENRG GNG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
GIGROUP GIG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2021 roku oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
GOLAB GOL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021 oraz dalszego istnienia spółki, w związku ze stratą przewyższająca sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 kapitału zakładowego.
GRUPAREC GRC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
IMPERIO IMP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
INC INC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
INFRA IFA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres 01.01.2021 r. - 31.12.2021 r.
JWWINVEST JWW GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.01.2021- 31.12.2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
KLABATER KBT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędów ujawnionych w sprawozdaniu finansowym za 2021 rok.
KLEPSYDRA KLE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2021 oraz dalszego istnienia spółki w związku z zaistnieniem okoliczności przewidzianych w art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
LABOPRINT LAB GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
LUG LUG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2021 r.
MCI MCI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2021 roku oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
MEXPOLSKA MEX GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
MSM MSM NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku 2021.
ORZLOPONY ORL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
PLAYWAY PLW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 19,22 zł na akcję.
POLICE PCE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2021.
PROCHEM PRM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2021.
PRYMUS PRS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2021.
STANDREW STD NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2021.
STARHEDGE SHG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2021.
TAXNET TXN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
TREX TRX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
ULTGAMES ULG GPW Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
UNIVERSE UNV NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2021.
VERBICOM VRB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
VISION VIV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2021.
VOOLT VLT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
ZREMB ZRE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2021 rok.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2021/2022.