Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 5 września 2019

GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KRUK KRU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PZU PZU GPW Wypłata dywidendy 2,80 zł na akcję.
ACTION ACT GPW NWZA ws. połączenia spółki ze spółką zależną: ACTIONMED Sp. z o.o. z siedzibą w Zamieniu.
CAPITAL CPA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
CCENERGY CCE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
DECORA DCR GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, powołania członka RN oraz zmiany statutu.
ERBUD ERB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
INTERSPPL IPO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji serii A oraz 7.500.000 akcji serii G.
KETY KTY GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 7 zł na akcję.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
OEX OEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ORZBIALY OBL GPW NWZA ws. połączenia Orzeł Biały S.A. ze spółką Speedmar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
OTLOG OTS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PEKABEX PBX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PEMANAGER PEM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
PULAWY ZAP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
R22 R22 GPW Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za rok obrotowych 2018/2019.
RYVU RVU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
WINVEST WIS GPW NWZA ws. powołania członków RN.