Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 11 maja 2015

AEDES AED NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
AIRWAY AWM GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ALUMETAL AML GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
CLOUD CLD GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
COMECO CMC NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
COPERNIC CRS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
DCD DCD NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
FMG FMG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IBSM IBS GPW Początek notowań spółki PPG (PPG) pod nazwą IBSM (IBS), w związku ze zmianą firmy.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IVMX IMX GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
KOFOLA KFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
LABOCANNA LCN NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
LOTOS LTS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2014 oraz likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych.
MAGELLAN MAG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MALKOWSKI MMA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MEDIATEL MTL GPW Scalenie akcji w stosunku 5:1.
NEPTIS YAN NC Publikacja raportu za 2014 rok.
OPTIGIS OPI NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
PPRICE PPR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki.
PROCAD PRD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
SAPLING SAP NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2014/2015.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TRANSPOL TRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
WIRTUALNA WPL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.