Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 11 maja 2015

LOTOS LTS GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2014 oraz likwidacji Funduszu Celowego na finansowanie przedsięwzięć społecznych.
AEDES AED NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
AIRWAY AWM NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
ALUMETAL AML GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
CLOUD CLD NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
COMECO CMC NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
COPERNIC CRS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
DCD DCD NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
FMG FMG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IBSM IBS GPW Początek notowań spółki PPG (PPG) pod nazwą IBSM (IBS), w związku ze zmianą firmy.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IMAGIS IMG NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IVMX IMX GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz podziału zysku z lat ubiegłych.
KOFOLA KFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
LABOCANNA LCN NC Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MAGELLAN MAG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
MALKOWSKI MMA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MEDIATEL MTL GPW Scalenie akcji w stosunku 5:1.
NEPTIS YAN NC Publikacja raportu za 2014 rok.
PPRICE PPR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz dalszego istnienia spółki.
PROCAD PRD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,09 zł na akcję.
SAPLING SAP NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za V kwartał roku obrotowego 2014/2015.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
TRANSPOL TRN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wyznaczenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
WIRTUALNA WPL GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.