Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 2 września 2020

CARLSON CAI NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
CZTOREBKA CZT GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
DIGITREE DTR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
HYDROTOR HDR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
INSTALKRK INK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
JUJUBEE JJB NC NWZA ws. programu motywacyjnego dla członków organów spółki, kadry zarządzającej oraz kluczowych pracowników i współpracowników i zmiany statutu.
LOKUM LKD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
NEWAG NWG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
OEX OEX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,32 zł na akcję.
PASSUS PAS GPW Dzień pierwszego notowania na NC 999.900 akcji serii A oraz 400.600 akcji serii E.
SEKO SEK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 zł na akcję.
SONKA SOK NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
STALPROFI STF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
SWALLET SWT NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 100.000 akcji serii A, 59.400 akcji serii B, 100.000 akcji serii C.