Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 7 listopada 2016

PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ALEJA ALS NC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ALTUS ALI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
AMREST EAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
ATM ATM GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawów rejestrowych na zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
BIOMAX BIM NC Publikacja raportu za 2015 rok.
CALATRAVA CTC GPW NWZA ws. powołania członków RN na kolejną nową wspólną kadencję.
CFI CFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
CLOUD CLD NC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
COGNOR COG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.545.925 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
CUBEITG CTG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
DROP DRP GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GETIN GTN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INTELIWIS ITL NC NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KCI KCI GPW Scalenie akcji w stosunku 28:1.
KOFOL KOF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KOFOL KOF GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 7 CZK na akcję.
KOMPAP KMP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LARK LRK GPW NWZA ws. zmian w RN.
MANYDEV MAN GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MOBRUK MBR NC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 15,30 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Subfundusz 1 z siedzibą w Warszawie.
ONE2TRIBE O2T NC NWZA ws. zmian w RN.
PFLEIDER PFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
PHOTON PEN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
ZUE ZUE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HSBC Holdings HSBA.UK LSE Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
News Corporation NWSA.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2016/2017.