Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 17 grudnia 2013

PKPCARGO PKP GPW NWZA ws. powołania członków RN.
ALIOR ALR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.358.296 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
BIOTON BIO GPW NWZA ws. zmiany uchwały Nr 2 NWZ z dnia 30.09.2013r dot. scalenia akcji, emisji obligacji zamiennych na akcje oraz zmiany statutu.
DSS DSS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za rok obrotowy 2011, pokrycia straty w roku obrotowym 2011 oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za okres od dnia 17 kwietnia 2012r do dnia 31 grudnia 2012r oraz pokrycia straty w roku obrotowym 2012.
GINOROSSI GRI GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z prawem do objęcia akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru akcji serii I, dematerializacji akcji serii I i ubiegania się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
GORENJE GRV GPW Zakończenie zapisów na akcje w transzy dla inwestorów instytucjonalnych w Polsce i w transzy dla zaproszonych inwestorów w Słowenii.
IU IUS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabywanie akcji własnych i określenie zasad ich nabywania oraz utworzenia i użycia kapitału rezerwowego.
MCI MCI GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 03/NWZ/2012 z dnia 17 września 2012 r. oraz zmiany statutu.
MFO MFO GPW Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat od inwestorów instytucjonalnych.
MODECOM MOD NC NWZA ws. zmiany wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
OZECAPITAL OZE NC Ostatni dzień notowań 7.200.000 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PERMEDIA PMD GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
PFMEDICAL PFM NC NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie ich wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej ich liczby bez zmiany wysokości kapitału zakładowego, udzielenia upoważnienia zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
POLNORD PND GPW Przydział akcji serii R w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych oraz zaoferowanie akcji, na które nie złożono zapisów w wykonaniu prawa poboru.
ROBINSON RBS NC Pierwszy dzień notowań na NC 112.842 akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz 120.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
VISTAL VTL GPW Zakończenie zapisów w transzy inwestorów indywidualnych oraz zakończenie budowy księgi popytu.