Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 28 kwietnia 2014

MILLENNIUM MIL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ABSINVEST AIN NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
AMICA AMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ASSECOSLO ACS GPW Wypłata dywidendy 0,37 euro na akcję.
BETOMAX BTX NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu NC akcji serii D oraz praw do akcji serii D oraz zmiany statutu.
BNPPL GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii O od inwestorów indywidualnych.
BORYSZEW BRS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
DCD DCD NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C i D w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
DORADCY24 D24 NC NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz zmian w składzie RN.
EXOUPOS GEU NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
GETIN GTN GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
GREMINWES GIW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IMMOBILE GKI GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MBANK MBK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MBFGROUP MBF NC Początek notowań spółki MBFACTORY (MBF) pod nazwą MBFGROUP (MBF), w związku ze zmianą firmy.
MCI MCI GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
MSXRESOUR MSX GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia oraz zmiany statutu.
NORDEABP NDA GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań oraz przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN, wyrażenia zgody na zawarcie umowy przeniesienia wierzytelności na zabezpieczenie, ustalenia wynagrodzenia i ilości członków RN oraz zmiany statutu.
NOVINA NOV NC Scalenie akcji w stosunku 30:1.
PREMETINV PMI NC Wznowienie obrotu akcjami spółki w związku ze spełnieniem warunków uchwały zarządu Giełdy Nr 97/2014.
ROPCZYCE RPC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,65 zł na akcję.
STOPKLA STK NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji do obrotu na NC, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
TRAVELPL TVL GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez INVIA.CZ.A.S.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
Bayer BAY.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Deutsche Börse DB1.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.