Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 6 listopada 2017

08OCTAVA 08N GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
ASTRO ASR NC NWZA ws. zmian statutu oraz upoważnienia dla zarządu do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych zmierzających do dematerializacji i wprowadzenia do obrotu akcji serii C.
AUGA AUG GPW NWZA
BYTOM BTM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
CUBEITG CTG GPW NWZA ws. zmiany statutu i upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z możliwością wyłączenia prawa poboru.
EMCINSMED EMC GPW NWZA ws. powołania członka RN.
FOREVEREN FOR NC Dzień pierwszego notowania na NC 2.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii P.
ITMTRADE ITM GPW Początek notowań spółki BRIJU (BRI) pod nazwą ITMTRADE (ITM) w związku ze zmianą firmy.
KOFAMA KFM NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PHOTON PEN GPW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
POLMAN PLM NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
PROLOG PRL NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2016/2017.
RAFAKO RFK GPW Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
STOPKLA STK NC Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
VENTUREIN VTI GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 5.000.000 akcji serii A, 840.000 akcji serii B, 1.000.000 akcji serii C, 1.000.000 akcji serii D, 1.000.000 akcji serii E, 6.000.000 akcji serii F, 15.000.000 akcji serii G. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.