Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 17 listopada 2015

ACE ACE GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 13,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Grupo Industrial Saltillo, S.A.B. de C.V.
COGNOR COG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.080.304 akcji zwykłych na okaziciela emisji nr 9.
CTE CTE NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji otwartej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ELQ ELQ NC Scalenie akcji w stosunku 20:1.
JUJUBEE JJB NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MANYDEV MAN GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i in.
MCI MCI GPW NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz upoważnienia RN do ustalenia tekstu jednolitego statutu, upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
MED MED NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
MEDARD MRD NC NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B, C z prawem do objęcia akcji serii D1, D2, D3 z wyłączeniem prawa poboru oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu.
METROPOLIS MRS NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu.
NICOGAMES NGS NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
OEX OEX GPW NWZA ws. podziału zysku.
STALPROD STP GPW NWZA ws. udzielenia spółce upoważnienia do nabywania akcji własnych, w tym: określenia zasad nabywania akcji własnych, udzielenia zarządowi stosownych upoważnień oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabywanie akcji własnych.
TORPOL TOR GPW NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Wal-Mart WMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.