Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 4 listopada 2015

GTC GTC GPW Dzień ostatniego notowania na GPW 108.906.190 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
INGBSK ING GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
8FORMULA 8FO NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ALUMETAL AML GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ELQ ELQ NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ORPHEE ORP NC NWZA
PGSSOFT PSW GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,10 zł na akcję.
PGSSOFT PSW GPW Dzień pierwszego notowania na NC 259.000 akcji serii G oraz 241.500 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
PLANETB2B P2B NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
SEVENET SEV NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
Avon AVP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Facebook FB.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ING Groep INGA.NL Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
Marks and Spencer MKS.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2015/2016.
Qualcomm QCOM.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.
Time Warner TWX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.