Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 21 grudnia 2018

APATOR APT GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018, w wysokości 0,40 zł na akcję.
BAHOLDING BAH GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2018 w wysokości 0,26 zł na akcję.
BNPPPL BNP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
BRASTER BRA GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
COMPERIA CPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.333.334 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
IMCOMPANY IMC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KRUSZWICA KSW GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
MCI MCI GPW NWZA ws. zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 ZWZ z 21 czerwca 2018, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
MEDINICE ICE GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
NETIA NET GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
SAKANA SKN NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
TRAKCJA TRK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
TRAKCJA TRK GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
VANTAGE VTG GPW Wypłata dywidendy nadzwyczajnej 0,23 zł na akcję.
WISTIL WST GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.