Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 22 czerwca 2012

11BIT 11B GPW WZA ws. m.in. podziału zysku oraz podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru.
AGORA AGO GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy.
ATLANTIS ATS GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 tj. za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz emisji obligacji.
BINARY BHX NC WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
CNT CNT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
DANKS DNS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
DEPEND DEP NC Publikacja raportu za 2011 rok.
DIGITREE DTR GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
DTP DTP GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
EDITELPL EDL NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
EFEKT EFK GPW WZA ws. m.in. podziału zysku.
EKOEXPORT EEX GPW Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
ESOTIQ EAH GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
FINTECH FTH NC Publikacja raportu za 2011 rok.
FOREVEREN FOR NC WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty bilansowej za rok obrotowy 2011 oraz dalszego istnienia spółki.
FORPOSTA FPO NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
FORTE FTE GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 oraz wypłaty dywidendy.
GANT GNT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
GCINVEST GCI NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
HERKULES HRS GPW WZA ws. m.in. podziału i przeznaczenia zysku za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 oraz scalenia akcji.
KBJ KBJ NC WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2011.
LABOCANNA LCN NC Publikacja raportu za 2011 rok.
MCI MCI GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
MEDCAMP MDP NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
MILKILAND MLK GPW WZA
MIRBUD MRB GPW WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2011 i wypłaty dywidendy.
MOJ MOJ GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
MOL MOL GPW Wypłata dywidendy 454,54 HUF na akcję.
MTC MTC NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
NANOTEL NAN NC WZA ws. m.in. podziału zysku.
PGFGROUP PGV GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela IV emisji.
PLGROUP PLG NC WZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2011 roku.
REINO RNC GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
SYNEKTIK SNT GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
SZAR SZR NC WZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011.
TMSBROKER TMS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
TRAVELPL TVL GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok.
ULMA ULM GPW WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
VARSAV VAR NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
WOJAS WOJ GPW WZA ws. m.in. przeznaczenia wypracowanego zysku za rok 2011.
ZWG ZWG NC WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.