Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 5 czerwca 2017

ABADONRE ABA GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
BSCDRUK BSC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
BUDIMEX BDX GPW Wypłata dywidendy 14,99 zł na akcję.
CSY CSY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
DAMFINW DIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
DECORA DCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,85 zł na akcję.
EUCO EUC GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia jednostkowego zysku za rok obrotowy 2016.
EUROTAX ETX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
FAM FAM GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez FULCRUM Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, NAPOLEON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, THC SPV10 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Maumee Bay LLC.
FAMUR FMF GPW NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D i serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
FOTA FOT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 rok oraz dalszego istnienia spółki.
KANIA KAN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
KOFOL KOF GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
MAXCOM MXC GPW Początek procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
MCI MCI GPW NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
MLPGROUP MLG GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2016.
NETIA NET GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.249 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
REVITUM REV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
RSY RSY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.