Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 20 września 2022

CYFRPLSAT CPS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,20 zł na akcję.
GTC GTC GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ABPL ABE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.
BERLING BRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
COMPERIA CPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
DEBICA DBC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,32 zł na akcję.
FERRO FRO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
FERRO FRO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,51 zł na akcję.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
LOKUM LKD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,65 zł na akcję.
MCI MCI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
MEDINICE ICE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
NTCAPITAL NTC GPW Początek notowań spółki INVISTA (INV) pod nazwą NTCAPITAL (NTC) w związku ze zmianą firmy.
OPTEAM OPM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
PANOVA NVA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
VINDEXUS VIN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2022 roku.
ZYWIEC ZWC GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.