Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 7 marca 2019

KRUK KRU GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ASMGROUP ASM GPW NWZA ws. powołania nowego członka RN.
DOMDEV DOM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
HUBTECH HUB NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, odwołania i powołania członka RN.
MCI MCI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 66.964 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
NWAI NWA NC Publikacja raportu za 2018 rok.
Aviva AV.UK LSE Publikacja raportu za 2018 rok.
Costco Wholesale COST.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2018/2019.