Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 3 czerwca 2015

GTC GTC GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 5,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez LSREF III GTC Investments B.V.
5THAVENUE 5AH NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ADFORM ADF NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
AGROTOUR AGR NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ALKAL ALK NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ANALIZY AOL NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ARI ARI NC Publikacja raportu za 2014 rok.
BELEAF BLF NC Publikacja raportu za 2014 rok.
BELEAF BLF NC Dzień pierwszego notowania na NC 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E i 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
BGE BGE NC Publikacja raportu za 2014 rok.
CCS CCS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r., ustalenia dnia dywidendy i dnia (terminu) wypłaty dywidendy.
CWPE CWP NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ERS ERS NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ESPEROTIA EEI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EUROSNACK ECK NC Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
EXOUPOS GEU NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
FHDOM FHD NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GENRG GNG NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
GEOTERM GTP NC Publikacja raportu za 2014 rok.
GLOBALTR GTR NC Publikacja raportu za 2014 rok.
GOLAB GOL NC Publikacja raportu za 2014 rok.
GOTFI GTF NC Publikacja raportu za 2014 rok.
GRODNO GRN GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2014/2015.
HAMBURGER MRH NC Publikacja raportu za 2014 rok.
HAWE HWE GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych w ramach subskrypcji prywatnej, z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
HEFAL HEF NC Publikacja raportu za 2014 rok.
IMS IMS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
INNOCOMM ICM NC Publikacja raportu za 2014 rok.
JRCGROUP JRC NC Publikacja raportu za 2014 rok.
KONSSTALI KST GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
LETUS LET NC Publikacja raportu za 2014 rok.
LGTRADE LGT NC Publikacja raportu za 2014 rok.
LUDUS LUD NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MAKORA MRA NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MCI MCI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz przyznania członkom RN prawa do nabycia akcji w kapitale zakładowym spółki.
MENNICASK MNS NC Początek notowań spółki GMK (GMK) pod nazwą MENNICASK (MNS), w związku ze zmianą firmy.
MERA MER NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MFOOD MFD NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MOL MOL GPW Wypłata dywidendy 485,49 HUF na akcję.
MOLMEDICA MLD NC Publikacja raportu za 2014 rok.
MONDAY MDV NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
NFPL NFP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
NOVAVISGR NVG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
POLINW PIS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
PRIMETECH PTH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz zasilenia "Funduszu Celowego Darowizn".
PULAWY ZAP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 7,03 zł na akcję.
SYGNIS SYG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
SYNERGA SNG NC Publikacja raportu za 2014 rok.
UBOATLINE UBT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
UNIVERSE UNV NC Publikacja raportu za 2014 rok.
VOOLT VLT NC Publikacja raportu za 2014 rok.
WDBBU WDB NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
YOSHI YOS NC Publikacja raportu za 2014 rok.