Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 28 lutego 2012

ABMSOLID ABM GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji przeznaczonych dla posiadaczy warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
ABPL ABE GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
ADUMA ADU NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ARTNEWS ATN NC NWZA ws. zmiany statutu.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
BALTONA BAL GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
BOS BOS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
CEZ CEZ GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
DELKO DEL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
EKOOZE EKE NC NWZA ws. zmiany w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G oraz serii H z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody i zatwierdzenia umowy pożyczki pomiędzy spółką a członkiem RN.
ERBUD ERB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
FINTECH FTH NC NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN, nabycia akcji własnych oraz utworzenia i przeznaczenia kapitału rezerwowego.
GREMINWES GIW GPW Początek notowań spółki EUROFAKTR (EFR) pod nazwą GREMISLTN (GRS), w związku ze zmianą firmy.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
IFSA IFR GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
LUBAWA LBW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
MCI MCI GPW NWZA ws. sprawozdania zarządu o stanie realizacji Programu Odkupu akcji własnych, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
MODECOM MOD NC Debiut spółki na NC.
NOTORIA NTS NC NWZA ws. uchylenia uchwał NWZ z 31 stycznia 2012 w sprawie przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszowi i podwyższenia kapitału zakładowego, ws. odwołania członków zarządu, zmian w składzie RN oraz określenia liczby członków RN.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
OPTONET OTN NC NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru, emisji obligacji zwykłych.
PARTEX PAR NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
PEMUG GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
POLTRONIC PTN NC Publikacja raportu za 2011 rok.
PULAWY ZAP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2011/2012.
RELPOL RLP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SELENAFM SEL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
STALPROD STP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
TUEUROPA ERP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
UNICREDIT UCG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 9 203 428 akcji zwykłych spółki.
Bayer BAY.DE Euronext Publikacja raportu za 2011 rok.