Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 24 września 2021

ADIUVO ADV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
AILLERON ALL GPW NWZA ws. utworzenia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
APIS ASA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
ATMGRUPA ATG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BORYSZEW BRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
BUMECH BMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
CAPITEA CAP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
COPERNIC CRS NC NWZA ws. powołania nowego członka RN oraz odwołania członka RN.
DDISTANCE DDI NC Odstąpienie od przeprowadzenia oferty publicznej akcji zwykłych na okaziciela serii C.
DEKPOL DEK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
FASING FSG GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 12,46 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Karbon 2 Sp. z o.o.
GAMFACTOR GIF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
ITMTRADE ITM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2021/2022.
KCI KCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MCI MCI GPW Wypłata dywidendy 0,54 zł na akcję.
MEGARON MEG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MUZA MZA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,65 zł na akcję.
PBSFINANSE PBF GPW NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
RESBUD RES GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
ULTGAMES ULG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
WIELTON WLT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
WODKAN WOD NC Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
YOLO YOL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.