Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 24 sierpnia 2017

CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KETY KTY GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 30 zł na akcję.
ALCHEMIA ALC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BENEFIT BFT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
BYTOM BTM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.036.253 akcji zwykłych na okaziciela serii N.
CHEMOS CHS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
CHERRY CHP NC Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii B od inwestorów.
CIECH CIE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CNT CNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GOBARTO GOB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IPOPEMA IPE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
KINOPOL KPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LOKUM LKD GPW NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
MCI MCI GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany uchwały numer 5 NWZ z 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
ORIONINV ORN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,55 zł na akcję.
PEGAS PGS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PULAWY ZAP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
QUANTUM QNT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,46 zł na akcję.
ROBYG ROB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
SEKO SEK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
TERMOEXP TME NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
TEXT TXT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2017/2018.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
WITTCHEN WTN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
XTB XTB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.