Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 28 listopada 2019

06MAGNA 06N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ACTION ACT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
AILLERON ALL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ARTGAMES ARG NC NWZA ws. zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru.
BBIDEV BBD GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
BOOMBIT BBT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
BRASTER BRA GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
DIGITREE DTR GPW Początek notowań spółki SARE (SAR) pod nazwą DIGITREE (DTR) w związku ze zmianą firmy.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
FMG FMG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
INVISTA INV GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MCI MCI GPW NWZA ws. połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca), umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MUZA MZA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ORGANIC ORG NC NWZA ws. dalszego istnienia spółki, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii J w trybie subskrypcji prywatnej.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
REDAN RDN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SFKPOLKAP SFK NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
TXM TXM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
URSUS URS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WINVEST WIS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ZPUE PUE GPW NWZA ws. zmiany statutu.