Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 12 listopada 2013

LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PZU PZU GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 20 zł na akcję.
5THAVENUE 5AH NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
ANALIZY AOL NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ATENDE ATD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ATONHT ATO NC ZWZA ws. przedstawienia i rozpatrzenia sprawozdań RN za 2012r, rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu i sprawozdania finansowego z działalności w 2012r, przeznaczenia zysku (pokrycia straty) osiągniętego w 2012r., udzielenia członkom RN i zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012r, zmian w składzie RN.
BENEFIT BFT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BLACKPOIN BPN NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CFSA CFS NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
COMPERIA CPL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DIGITANET DIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
DTP DTP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
DYWILAN DYW NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EMPERIA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EMTASIA EMA NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FERRO FRO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GRODNO GRN GPW Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.
HUTMEN HTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ICECODE ICG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
INTELIWIS ITL NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KOFOLA KFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KORBANK KOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LARK LRK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LAURENPES LPS NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LOGZACT LGZ NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MCI MCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MED MED NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MERCATOR MRC GPW Zakończenia przyjmowania zapisów w transzy otwartej.
MILKILAND MLK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
NEUCA NEU GPW NWZA ws. zmiany uchwał WZA z 16.04.2012r.: nr 24 dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nr 26 dotyczącej emisji warrantów subskrypcyjnych, podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 10 WZA z 17.10.2011r - Regulaminu Programu Motywacyjnego oraz zmiany statutu.
NTCAPITAL NTC GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
POLIMEXMS PXM GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 5 NWZ z dnia 15.10.2012r., podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru w drodze emisji akcji serii P; emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 i serii 2 z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
PROCHNIK PRC GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
PROTEKTOR PRT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
QUANTUM QNT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,68 zł na akcję.
RELPOL RLP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
RUCHCHORZ RCW NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SEVENET SEV NC Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
SLR SLR NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
TELESTO TLO NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
VARSAV VAR NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
WIELTON WLT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
YAWAL YWL GPW NWZA ws. ustalenia osobnego wynagrodzenia dla członków RN delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych, odwołania członków zarządu, zmiany statutu, powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania, na koszt spółki, określonych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki.
YURECO YCO NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Vodafone VOD.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.