Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 7 listopada 2011

KRUK KRU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ABCDATA ABC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ACTION ACT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
ALUMAST ALU NC Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ARAMUS ARA NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ARMATURA ARM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
BIOMAX BIM NC NWZA ws. upoważnienia zarządu do dokonania czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji serii B i C do obrotu na NC oraz zmian w składzie RN i zmian w statucie.
CIECH CIE GPW NWZA ws. połączenia spółek Ciech SA, Soda Mątwy SA i Janiksoda SA.
DIGITREE DTR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
DUON DUO GPW Zakończenie notowań na NC praw poboru akcji serii K.
ECARD ECD GPW Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EMUZYKA EMU NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
EUROSNACK ECK NC Pierwszy dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
EUROTAX ETX NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GANT GNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GEOINVENT GEO NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GRJAGUAR GJA NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
HUTMEN HTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
IQMEDICA IQM NC NWZA ws. upoważnia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji w RN.
KBDOM KBD GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN i zmian zasad wynagradzania członków RN.
MAGNIFICO MGF NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MCI MCI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S, T2, U1, V i W.
MEDICOBIO MDB NC Scalenie akcji w stosunku 10:1.
MIDAS MDS GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,56 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Zygmunta Solorza-Żaka.
MIRACULUM MIR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii L.
MOBRUK MBR NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MOMO MOM NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
NICOGAMES NGS NC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii L.
NORDEABP NDA GPW Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PCZ PCZ NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
POLNORD PND GPW NWZA ws. przeniesienia do spółek POLNORD MARKETING Sp. z o.o. oraz POLNORD NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE Sp. z o.o. zorganizowanych zespołów składników materialnych i niematerialnych oraz zmian w składzie RN.
SANOK SNK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
SPC SPC NC Ostatni dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
WEGLOPEX WPX NC Debiut spółki na NC.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
YURECO YCO NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.