Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 20 września 2021

ALTUS ALI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
DBENERGY DBE NC Publikacja raportu za rok obrotowy 2020/2021.
DEBICA DBC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,72 zł na akcję.
DOOK DOK NC Dzień pierwszego notowania na NC 45.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B1.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
FEMTECH FEM NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu oraz powołania członka RN.
KRVITAMIN KVT GPW Pierwszy dzień notowań bez prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 w wysokości 1,47 zł na akcję.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
ODLEWNIE ODL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
VOTUM VOT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
WINVEST WIS GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
ZREMB ZRE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.