Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 14 marca 2012

PGE PGE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
3RGAMES 3RG GPW Debiut spółki na GPW.
APLISENS APN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
BNPPL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
BOS BOS GPW NWZA ws. zmiany w składzie RN.
BUDOPOL BDL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
EMCINSMED EMC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
FABRFORMY FFO NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu i uchwalenia kapitału docelowego oraz upoważnienia do dokonywania emisji akcji w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN.
FARM51 F51 NC Debiut spółki na NC.
HARPER HRP GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z pozbawieniem prawa poboru, zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz powołania Wiceprzewodniczącego RN.
IZOBLOK IZB GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
LIBET LBT GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
MAXIPIZZA MXP NC Publikacja raportu za 2011 rok.
MCI MCI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2011/2012.
NEWWORLDN NWN GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
NEWWORLDR NWR GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
POLTRONIC PTN NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru.
RANKPROGR RNK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
STARHEDGE SHG GPW Split akcji w stosunku 1:10.
WAWEL WWL GPW Publikacja raportu za 2011 rok.
ZPUE PUE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
E.ON EON.DE Euronext Publikacja raportu za 2011 rok.