Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 27 czerwca 2013

KRUK KRU GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ORANGEPL OPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
PGE PGE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy a także ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy oraz połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z PGE Energia Jądrowa S.A.
PKNORLEN PKN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
8FORMULA 8FO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
ALFASTAR ALF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.
ALKAL ALK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
ALMA ALM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 oraz przyjęcia warunków programu motywacyjnego dla członków zarządu spółki, kluczowych menedżerów lub innych osób o istotnym znaczeniu dla spółki.
AMICA AMC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2012 oraz zmiany treści uchwały Nr 23/2011 ZWZA z 30 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
AMREST EAT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
ARENAPL ARE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
BALTICON BLT NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia starty poniesionej w roku obrotowym 2012.
BGSENERGY BGS NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
BIOERG BER NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
BIOFACTOR BFC NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
BIOMASS BEP NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
BLOOBER BLO NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy leasingu.
BOGDANKA LWB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012, ustalenia dnia dywidendy, określenia terminu wypłaty dywidendy oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z wyłączeniem prawa poboru.
CHEMOS CHS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
CZTOREBKA CZT GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
DATAWALK DAT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2012.
DEVORAN DEV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
DUON DUO GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia starty poniesionej w roku obrotowym 2012.
EDISON EDN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
EGB EGB NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
ENERGOPLD EPD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2012 r. i straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
ERG ERG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
ESKIMOS ESK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2012.
ESSYSTEM ESS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
EUROSNACK ECK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
FARM51 F51 NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.
FMOZAROW FMO NC ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki.
FORPOSTA FPO NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r. oraz pokrycia straty powstałej w latach ubiegłych.
GIGROUP GIG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
GLOBCITYHD GCH GPW ZWZA
GOTFI GTF NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
IAP IAP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2012 r.
IBSM IBS GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG, WIG-Poland oraz WIG-deweloperzy.
INTERNITY INT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
INTROL INL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012, przekazania części środków z kapitału rezerwowego na wypłatę dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
KINOPOL KPL GPW ZWZA ws. m.in. sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.
LASERMED LSR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
LETUS LET NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
LSTECHHOM LSH NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
MAGNIFICO MGF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
MARKA MRK NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty osiągniętego w roku obrotowym 2012.
MARSOFT MAR NC ZWZA ws. m.in. rozliczenia zysku za rok 2012 oraz dalszego istnienia spółki.
MEDIATEL MTL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, uchylenia uchwały nr 3 z 6 maja 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji objętych w zamian za wkład niepieniężny.
MEDICALG MDG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012.
MENNICASK MNS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 roku.
MERA MER NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2012r.
MEXPOLSKA MEX GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z prawem poboru.
MGMSYS MGM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
MISPOL MIP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012.
MNI MNI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
MOBINI MOB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
MSXRESOUR MSX GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
NETMEDIA NEM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto poniesionej w 2012 r.
NFIEMF EMF GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
OPENNET OPE NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
OPONEO.PL OPN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz zmianach do uchwały nr 30 ZWZ z 26 czerwca 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę akcji własnych.
ORCOGROUP OPG GPW NWZA
PCZ PCZ NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy.
PHARMENA PHR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2012r. do dnia 31.12.2012r.
POLINW PIS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
POLMED POM GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
PREMFOOD PFR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
RONSON RON GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz wypłaty dywidendy.
SFKPOLKAP SFK NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2012 rok.
SKOTAN SKT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
SMTSOFT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
STOPKLA STK NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
SYMBIO SYM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
TAXNET TXN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii G.
TELEMEDPL TMP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2012.
TRAVELPL TVL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2010, pokrycia straty za rok 2012, dalszego istnienia spółki, zakończenia Programu Motywacyjnego na lata 2009-2011, uchylenia uchwały 04/NWZA/08 z 12.12.2008r. dot. emisji warrantów subskrypcyjnych, uchylenia uchwały 05/NWZA/08 z 12.12.2008r. dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F1, F2, F3 z wyłączeniem prawa poboru.
ULMA ULM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,00 zł na akcję.
UNIMOT UNT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
VINDEXUS VIN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
VRFACTORY VRF NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego połączonego z uchwałą o emisji warrantów subskrypcyjnych na rzecz kadry zarządzającej.
WBAY WBY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2012 albo przeznaczenia zysku za rok 2012.
WDBBU WDB NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
XPLUS XPL NC Publikacja raportu za 2012 rok.
XSYSTEM XSM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
Nike NKE.US NYSE Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.