BIOFACTOR

Data Spółka Wydarzenie
31 października 2024 BIOFACTOR Publikacja raportu za III kwartał 2024 roku.
14 sierpnia 2024 BIOFACTOR Publikacja raportu za II kwartał 2024 roku.
27 maja 2024 BIOFACTOR NWZA ws. wycofania akcji spółki z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect.
15 maja 2024 BIOFACTOR Publikacja raportu za I kwartał 2024 roku.
13 maja 2024 BIOFACTOR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
26 kwietnia 2024 BIOFACTOR Dzień wykupu akcji spółki prze Karp Sp. z o.o po cenie 4,94 zł za akcję.
18 kwietnia 2024 BIOFACTOR Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
12 kwietnia 2024 BIOFACTOR Publikacja raportu za 2023 rok.
14 lutego 2024 BIOFACTOR Publikacja raportu za IV kwartał 2023 roku.
31 października 2023 BIOFACTOR Publikacja raportu za III kwartał 2023 roku.
20 października 2023 BIOFACTOR NWZA ws. odwołania dotychczasowych członków RN i udzielenia im absolutorium, określenia liczby członków RN, wyboru członków RN oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
31 lipca 2023 BIOFACTOR Publikacja raportu za II kwartał 2023 roku.
27 czerwca 2023 BIOFACTOR Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.
14 czerwca 2023 BIOFACTOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
13 czerwca 2023 BIOFACTOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
2 czerwca 2023 BIOFACTOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
28 kwietnia 2023 BIOFACTOR Publikacja raportu za I kwartał 2023 oraz za cały 2022 rok.
31 stycznia 2023 BIOFACTOR Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
28 października 2022 BIOFACTOR Publikacja raportu za III kwartał 2022 roku.
29 lipca 2022 BIOFACTOR Publikacja raportu za II kwartał 2022 roku.
22 czerwca 2022 BIOFACTOR Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
13 czerwca 2022 BIOFACTOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
10 czerwca 2022 BIOFACTOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
2 czerwca 2022 BIOFACTOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2021.
29 kwietnia 2022 BIOFACTOR Publikacja raportu za I kwartał 2022 oraz za cały 2021 rok.
31 stycznia 2022 BIOFACTOR Publikacja raportu za IV kwartał 2021 roku.
29 października 2021 BIOFACTOR Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
26 sierpnia 2021 BIOFACTOR Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
30 lipca 2021 BIOFACTOR Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.
5 lipca 2021 BIOFACTOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
2 lipca 2021 BIOFACTOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
24 czerwca 2021 BIOFACTOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
30 kwietnia 2021 BIOFACTOR Publikacja raportu za I kwartał 2021 oraz za cały 2020 rok.
29 stycznia 2021 BIOFACTOR Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
31 października 2020 BIOFACTOR Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
31 lipca 2020 BIOFACTOR Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
25 czerwca 2020 BIOFACTOR ZWZA ws. m.in.podziału zysku za rok obrotowy 2019.
30 kwietnia 2020 BIOFACTOR Publikacja raportu za I kwartał 2020 oraz za cały 2019 rok.
31 stycznia 2020 BIOFACTOR Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
31 października 2019 BIOFACTOR Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
27 sierpnia 2019 BIOFACTOR Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
31 lipca 2019 BIOFACTOR Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
5 lipca 2019 BIOFACTOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
4 lipca 2019 BIOFACTOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
25 czerwca 2019 BIOFACTOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
30 kwietnia 2019 BIOFACTOR Publikacja raportu za I kwartał 2019 oraz za cały 2018 rok.
31 stycznia 2019 BIOFACTOR Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
31 października 2018 BIOFACTOR Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
27 sierpnia 2018 BIOFACTOR Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
31 lipca 2018 BIOFACTOR Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
5 lipca 2018 BIOFACTOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
4 lipca 2018 BIOFACTOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
25 czerwca 2018 BIOFACTOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
30 kwietnia 2018 BIOFACTOR Publikacja raportu za I kwartał 2018 oraz za cały 2017 rok.
31 stycznia 2018 BIOFACTOR Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
31 października 2017 BIOFACTOR Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
29 sierpnia 2017 BIOFACTOR Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
31 lipca 2017 BIOFACTOR Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
7 lipca 2017 BIOFACTOR Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
6 lipca 2017 BIOFACTOR Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
27 czerwca 2017 BIOFACTOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
28 kwietnia 2017 BIOFACTOR Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
31 stycznia 2017 BIOFACTOR Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
28 października 2016 BIOFACTOR Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
29 lipca 2016 BIOFACTOR Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
27 czerwca 2016 BIOFACTOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
29 kwietnia 2016 BIOFACTOR Publikacja raportu za I kwartał 2016 oraz za cały 2015 rok.
29 stycznia 2016 BIOFACTOR Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
30 października 2015 BIOFACTOR Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
31 lipca 2015 BIOFACTOR Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
26 czerwca 2015 BIOFACTOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
30 kwietnia 2015 BIOFACTOR Publikacja raportu za I kwartał 2015 oraz za cały 2014 rok.
30 stycznia 2015 BIOFACTOR Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
31 października 2014 BIOFACTOR Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
31 lipca 2014 BIOFACTOR Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
26 czerwca 2014 BIOFACTOR ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
30 kwietnia 2014 BIOFACTOR Publikacja raportu za I kwartał 2014 oraz za cały 2013 rok.
31 stycznia 2014 BIOFACTOR Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
31 października 2013 BIOFACTOR Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
31 lipca 2013 BIOFACTOR Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
27 czerwca 2013 BIOFACTOR ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
30 kwietnia 2013 BIOFACTOR Publikacja raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
31 stycznia 2013 BIOFACTOR Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
21 września 2012 BIOFACTOR Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
19 września 2012 BIOFACTOR Debiut spółki na NC.