POLMED

Data Spółka Wydarzenie
27 listopada 2018 POLMED Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
28 września 2018 POLMED NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
26 września 2018 POLMED Dzień wykupu akcji spółki przez Polmed, Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, Bemaro Limited oraz MAJP Investing Limited po cenie 2,92 zł za akcję.
24 września 2018 POLMED Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
30 sierpnia 2018 POLMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
6 sierpnia 2018 POLMED Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited.
2 sierpnia 2018 POLMED NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia oraz w sprawie udzielenia upoważnienia do nabywania akcji własnych.
2 sierpnia 2018 POLMED Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited z 2,70 zł na 2,92 zł.
22 czerwca 2018 POLMED Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez POLMED S.A., Polmed-Medical Limited, Radosława Szuberta, Romualda Magdonia, MAJP Investing Limited oraz BEMARO Limited.
21 czerwca 2018 POLMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
25 maja 2018 POLMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
5 kwietnia 2018 POLMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
15 grudnia 2017 POLMED Wprowadzenie do obrotu na GPW 170.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
24 listopada 2017 POLMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
15 września 2017 POLMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
26 czerwca 2017 POLMED Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
19 czerwca 2017 POLMED Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
16 czerwca 2017 POLMED Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
8 czerwca 2017 POLMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
29 maja 2017 POLMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
24 marca 2017 POLMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
10 listopada 2016 POLMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
31 sierpnia 2016 POLMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
10 czerwca 2016 POLMED Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
27 maja 2016 POLMED Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
25 maja 2016 POLMED Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
19 maja 2016 POLMED ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
16 maja 2016 POLMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
21 marca 2016 POLMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
26 stycznia 2016 POLMED Wprowadzenie do obrotu na GPW 86.500 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
2 listopada 2015 POLMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 POLMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
16 lipca 2015 POLMED Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
25 czerwca 2015 POLMED Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
24 czerwca 2015 POLMED Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
9 czerwca 2015 POLMED ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
15 maja 2015 POLMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
20 marca 2015 POLMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
14 listopada 2014 POLMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
29 sierpnia 2014 POLMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
29 sierpnia 2014 POLMED Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
18 lipca 2014 POLMED Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
16 lipca 2014 POLMED Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
26 czerwca 2014 POLMED ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w uchwałach nr 18, 19 i 20 ZWZ z dnia 21.06.2011 oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
15 maja 2014 POLMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
21 marca 2014 POLMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
14 listopada 2013 POLMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
30 sierpnia 2013 POLMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 POLMED ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
15 maja 2013 POLMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
30 kwietnia 2013 POLMED Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
1 marca 2013 POLMED Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
14 listopada 2012 POLMED Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
31 sierpnia 2012 POLMED Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
24 sierpnia 2012 POLMED Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
16 lipca 2012 POLMED Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
12 lipca 2012 POLMED Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
29 maja 2012 POLMED WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
15 maja 2012 POLMED Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 POLMED Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
18 stycznia 2012 POLMED Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii CB i G.
3 października 2011 POLMED Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
20 września 2011 POLMED Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
16 września 2011 POLMED Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
21 czerwca 2011 POLMED WZA
23 grudnia 2010 POLMED Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii B, D, E, F i H.
22 grudnia 2010 POLMED Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
21 października 2010 POLMED Debiut spółki na GPW.
1 października 2010 POLMED Zakończenie zapisów na akcje spółki.