MSXRESOUR

Data Spółka Wydarzenie
1 kwietnia 2016 MSXRESOUR Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
21 marca 2016 MSXRESOUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
16 listopada 2015 MSXRESOUR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
31 sierpnia 2015 MSXRESOUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
19 czerwca 2015 MSXRESOUR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
15 maja 2015 MSXRESOUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
30 kwietnia 2015 MSXRESOUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
2 marca 2015 MSXRESOUR Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
13 listopada 2014 MSXRESOUR Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
1 września 2014 MSXRESOUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
24 czerwca 2014 MSXRESOUR Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
23 czerwca 2014 MSXRESOUR Scalenie akcji w stosunku 25:1.
11 czerwca 2014 MSXRESOUR Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
5 czerwca 2014 MSXRESOUR Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
2 czerwca 2014 MSXRESOUR Początek notowań spółki MOSTALEXP (MSX) pod nazwą MSXRESOUR (MSX), w związku ze zmianą firmy.
21 maja 2014 MSXRESOUR Wprowadzenie do obrotu na GPW 22.629.500 akcji zwykłych na okaziciela VI emisji.
14 maja 2014 MSXRESOUR Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
28 kwietnia 2014 MSXRESOUR ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia oraz zmiany statutu.
31 marca 2014 MSXRESOUR Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
21 marca 2014 MSXRESOUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
13 listopada 2013 MSXRESOUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
2 września 2013 MSXRESOUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 MSXRESOUR ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
20 czerwca 2013 MSXRESOUR Wprowadzenie do obrotu na GPW 91.368.600 akcji VII emisji i 91.368.600 akcji VIII emisji.
20 maja 2013 MSXRESOUR NWZA ws. zmiany statutu.
14 maja 2013 MSXRESOUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
20 marca 2013 MSXRESOUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
24 stycznia 2013 MSXRESOUR NWZA ws. upoważnienia zarządu do podwyższania kapitału zakładowego spółki z pozbawieniem prawa poboru, zmiany statutu, warunkowej emisji obligacji, zmian w składzie RN i in.
14 listopada 2012 MSXRESOUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
9 października 2012 MSXRESOUR NWZA ws. dalszego istnienia spółki, obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela Emisji V z wyłączeniem prawa poboru, potwierdzenia i ponownego powzięcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i in.
8 października 2012 MSXRESOUR NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4 i 5 WZA z 26 czerwca 2012 w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz ws. obniżenia kapitału zakładowego i in.
31 sierpnia 2012 MSXRESOUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
26 czerwca 2012 MSXRESOUR WZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, emisji warrantów subskrypcyjnych na okaziciela serii A, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
15 maja 2012 MSXRESOUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
16 marca 2012 MSXRESOUR Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
19 grudnia 2011 MSXRESOUR NWZA ws. odwołania prezesa zarządu, wyrażenia zgody na dochodzenie od prezesa zarządu roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu, zmian w składzie RN i in.
10 listopada 2011 MSXRESOUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
31 sierpnia 2011 MSXRESOUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
30 czerwca 2011 MSXRESOUR WZA
13 maja 2011 MSXRESOUR Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
18 marca 2011 MSXRESOUR Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
18 marca 2011 MSXRESOUR Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
10 listopada 2010 MSXRESOUR Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.