DUON

Data Spółka Wydarzenie
14 czerwca 2016 DUON Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
10 maja 2016 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
8 kwietnia 2016 DUON Dzień wykupu akcji spółki przez Fortum Holding B.V. po cenie 3,85 zł za akcję.
5 kwietnia 2016 DUON Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
4 kwietnia 2016 DUON NWZA ws. zmian w składzie RN.
18 marca 2016 DUON Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
15 marca 2016 DUON Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
26 lutego 2016 DUON Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fortum Holding BV.
28 stycznia 2016 DUON Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,85 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Fortum Holding BV.
10 listopada 2015 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
2 listopada 2015 DUON Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.351.515 akcji serii L, 609.000 akcji serii M, 9.090.909 akcji serii N.
20 sierpnia 2015 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
30 lipca 2015 DUON Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
14 lipca 2015 DUON Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
13 lipca 2015 DUON Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
23 czerwca 2015 DUON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy oraz terminu jej wypłaty.
12 maja 2015 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
17 marca 2015 DUON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
10 grudnia 2014 DUON Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.052.670 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
3 grudnia 2014 DUON NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii N, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii N z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
13 listopada 2014 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
26 sierpnia 2014 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
25 czerwca 2014 DUON ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013, pokrycia strat z lat ubiegłych kapitałem zapasowym, zmiany uchwały nr 30 WZA z 15.05.2012r, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii M, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
13 maja 2014 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
12 marca 2014 DUON Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
13 listopada 2013 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
27 sierpnia 2013 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
27 czerwca 2013 DUON ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia starty poniesionej w roku obrotowym 2012.
14 maja 2013 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
19 marca 2013 DUON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
7 listopada 2012 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
22 sierpnia 2012 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
2 lipca 2012 DUON Początek notowań spółki CPENERGIA (CPE) pod nazwą DUON (DUO), w związku ze zmianą firmy.
15 maja 2012 DUON WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011, ustanowienia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii L z pozbawieniem prawa poboru.
9 maja 2012 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
20 marca 2012 DUON Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
7 marca 2012 DUON NWZA ws. zmian statutu, zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia oraz zmian w składzie RN.
20 lutego 2012 DUON Pierwszy dzień notowań na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J i K.
17 lutego 2012 DUON Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
15 grudnia 2011 DUON Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii K.
10 listopada 2011 DUON Zakończenie zapisów na akcje serii K.
8 listopada 2011 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
7 listopada 2011 DUON Zakończenie notowań na NC praw poboru akcji serii K.
28 października 2011 DUON Początek zapisów na akcje serii K. Początek notowań na NC praw poboru akcji serii K.
19 sierpnia 2011 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
5 sierpnia 2011 DUON Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii K.
27 lipca 2011 DUON Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,16 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
14 lipca 2011 DUON Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,16 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PBG SA.
29 czerwca 2011 DUON WZA
10 maja 2011 DUON Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
7 kwietnia 2011 DUON NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w składzie rady nadzorczej.
17 marca 2011 DUON Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
9 listopada 2010 DUON NWZA