Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 10 lipca 2018

KETY KTY GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 6,70 zł na akcję.
ATENDE ATD GPW Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
BERLING BRG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
DELKO DEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
IAI IAI NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
MIRACULUM MIR GPW Zakończenie przyjmowania zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych w ramach wykonywania prawa poboru na akcje serii T2.
NORTCOAST NCT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
PLAYWAY PLW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,38 zł na akcję.
POLICE PCE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,53 zł na akcję.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
TXM TXM GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii G w ramach subskrypcji prywatnej, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, emisji obligacji serii A zamiennych na akcje na okaziciela serii H oraz zmiany statutu.
WAWEL WWL GPW Wypłata dywidendy 25 zł na akcję.
WIRTUALNA WPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,96 zł na akcję.
PepsiCo PEP.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.