Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 16 marca 2015

GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
KGHM KGH GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
ARAMUS ARA NC Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
BIPROMET BPM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
DAMFINW DIN NC Pierwszy dzień notowań na NC 20.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
EMTASIA EMA NC Pierwszy dzień notowania na NC 90.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 58.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
ESSYSTEM ESS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
EXOUPOS GEU NC Pierwszy dzień notowania na NC 9.002.214 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
GEKOPLAST GKP NC Publikacja raportu za 2014 rok.
HUTMEN HTM GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
IZOSTAL IZS GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
MEDIATEL MTL GPW NWZA ws. scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, zmiany wysokości wynagrodzenia członków RN, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MEDIATEL MTL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2014/2015.
PEMANAGER PEM GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii D w transzy otwartej oraz w transzy inwestorów indywidualnych.
PHN PHN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
POLICE PCE GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
PRAGMAFA PRF GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
PULAWY ZAP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za rok obrotowy 2013/2014.
SFINKS SFS GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
SFKPOLKAP SFK NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
SOHODEV SHD GPW NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na realizację skupu akcji własnych oraz zmiany statutu.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
VIGOSYS VGO GPW Publikacja raportu za 2014 rok.
VIVID VVD GPW Publikacja raportu za 2014 rok.