Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 29 października 2012

KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2011/2012.
MILLENNIUM MIL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
AMBRA AMB GPW Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
EKANCELAR EKA GPW NWZA ws. zmiany statutu.
EKO EKO GPW Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez Ecorse Investments sp. z o.o. na 7 zł. Zakończenie zapisów.
EXILLON EXL GPW Debiut spółki na GPW.
GENRG GNG NC Split akcji w stosunku 1:500.
HAMBURGER MRH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
I3D I3D NC Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
IBCPOLSKA IBC NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KERDOS KRS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
KREC KRC GPW NWZA ws. przyjęcia założeń programu motywacyjnego dla członków zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
LOYD LYD NC WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
MDIENERGIA MDI GPW WZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2011 rok.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
OEX OEX GPW NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu umorzenia.
OLYMPIC OEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
ORBIS ORB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
PATFUND PFD NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
PCZ PCZ NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
POLICE PCE GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie aktywów trwałych i in.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
TLTENNIS TLT NC NWZA ws. zmiany w składzie RN, udzielenia zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych w celu dalszej odsprzedaży oraz utworzenia kapitału rezerwowego na ten cel.
Deutsche Börse DB1.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.