Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 10 czerwca 2015

EUROCASH EUR GPW Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję.
2CPARTNER 2CP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2014r.
ACTION ACT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
ARTP TYP NC Publikacja raportu za 2014 rok.
ATMGRUPA ATG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
BOS BOS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, pokrycia strat z lat ubiegłych oraz zakresu stosowania "Zasad ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych" wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
CASPAR CSR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,61 zł na akcję.
CDRL CDL GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
COMPREMUM CPR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
EKOBOX EBX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
ENELMED ENE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
EUROTAX ETX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
GKSKAT GKS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 oraz dalszego istnienia spółki.
GOBARTO GOB GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
ICECODE ICG NC Publikacja raportu za 2014 rok.
INTELIWIS ITL NC Publikacja raportu za 2014 rok.
INTROL INL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
KANCELWEC KPI NC Pierwszy dzień notowań na NC 1.745.953 akcji zwykłych na okaziciela serii A2 oraz 740.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A3.
KUPIEC KPC NC Publikacja raportu za 2014 rok.
METROPOLIS MRS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
MEXPOLSKA MEX GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii E w trybie subskrypcji prywatnej, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu.
MMCPL MMC NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wskazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
NETWISE NTW NC Publikacja raportu za 2014 rok.
OXYGEN OXY NC Publikacja raportu za 2014 rok.
PATENTUS PAT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
PATFUND PFD NC Publikacja raportu za 2014 rok.
PEKABEX PBX GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
PHARMENA PHR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014.
PJPMAKRUM PJP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, wypłaty dywidendy, określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
POLICE PCE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,56 zł na akcję.
PRIMETECH PTH GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za 2014 rok.
SPARKVC SPK NC Publikacja raportu za 2014 rok.
TERMOREX TRR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014r.
WADEX WAX GPW Wypłata dywidendy 0,67 zł na akcję.