Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 25 czerwca 2015

ORANGEPL OPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
PEKAO PEO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
PKOBP PKO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w 2014 roku oraz niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
ABSINVEST AIN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, wypłaty dywidendy, zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2012 roku, zmienionej w dniu 25 czerwca 2014 roku, upoważniającej zarząd spółki do nabycia akcji własnych oraz zalecenia do nabywania obligacji serii A w celu ich umorzenia.
AIGAMES ALG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014r.
AMICA AMC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,00 zł na akcję.
ARTERIA ARR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2014 roku i wypłaty dywidendy, umorzenia akcji własnych nabytych przez spółkę, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych oraz zniesienia kapitału rezerwowego na realizację programu nabywania akcji własnych.
ASSETUS ASS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
ATMGRUPA ATG GPW Wypłata dywidendy 0,16 zł na akcję.
BAHOLDING BAH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
BRAS BSA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
DANKS DNS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, podziału zysku z lat ubiegłych oraz udzielenia upoważnienia zarządowi do nabycia przez spółkę akcji własnych.
DROP DRP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
EFEKT EFK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EGB EGB NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
EKIPA EEE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok oraz zmiany uchwały nr 20 ZWZ z dnia 25 czerwca 2014 roku.
EKOBOX EBX NC Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
ENELMED ENE GPW Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
ESOTIQ EAH GPW Początek budowy księgi popytu i zapisów w transzy indywidualnej na akcje serii F.
EUROTAX ETX NC Wypłata dywidendy 0,38 zł na akcję.
FASTFIN FFI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości spółki.
GENOMED GEN NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014.
GIGROUP GIG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,16 zł na akcję.
GLCOSMED GLC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 oraz wypłaty dywidendy.
GOBARTO GOB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
GPW GPW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014r.
I3D I3D NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
INDATA IDT GPW Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy inwestorów indywidualnych.
INTELIWIS ITL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
KBJ KBJ NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
LARK LRK GPW ZWZA ws. m.n. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
LIBET LBT GPW ZWZA ws. m.in. zagospodarowania zysku za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
LUBAWA LBW GPW ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2014.
MARSOFT MAR NC ZWZA ws. m.in. dalszego istnienia spółki oraz rozliczenia zysku za rok 2014.
MED MED NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku w kwocie 49.884,76 zł za rok 2014 oraz połączenia Emitenta ze spółkami MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. oraz MEDICA PRO FAMILIA Sp. z o.o. S.K.A., w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
MLPGROUP MLG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2014.
MOMO MOM NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
MOSTALPLC MSP GPW Wypłata dywidendy 1,39 zł na akcję.
MPAY MPY NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku, osiągniętego w roku obrotowym 2014.
MYSLAW MYS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
ONICO ONC NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
PCZ PCZ NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
PGSSOFT PSW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy.
POLICE PCE GPW Wypłata dywidendy 0,56 zł na akcję.
POLMED POM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
PREMFOOD PFR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
QUANTUM QNT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, upoważnienia zarządu spółki do skupu akcji własnych oraz rozwiązania kapitału rezerwowego.
REDWOOD RWD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
REINO RNC GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok 2014.
ROVESE RSE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
SYMBIO SYM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014, pokrycia straty z lat ubiegłych, wyrażenia zgody na zmianę siedziby spółki oraz wyrażenia zgody na zamknięcie oddziału spółki w Lublinie.
TRAKCJA TRK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
TRAVELPL TVL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
VIATRON VIA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia wyniku finansowego za rok 2014, odstąpienia od dochodzenia od akcjonariuszy zwrotu wypłaconej dywidendy za rok 2013, otrzymanej w dobrej wierze oraz zarachowania wypłaconej dywidendy za rok 2013, podlegającej zwrotowi na poczet przyszłej wypłaty dywidendy za rok 2015.
VIVID VVD GPW Zakończenie przyjmowania deklaracji nabycia w ramach budowy księgi popytu na akcje serii D.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2014/2015.