Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 31 stycznia 2020

BIOFACTOR BFC NC Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BIZTECH BTK NC Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
BNPPPL BNP GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu, wprowadzenia programu motywacyjnego, udzielenia upoważnienia zarządowi do nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego w całości na nabycie akcji własnych.
CWPE CWP NC Publikacja raportów za I, II i za II kwartał 2019 roku oraz raportu za 2018 rok i raportu za 2017 rok.
ENERGA ENG GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PKN Orlen SA.
ESSYSTEM ESS GPW NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na GPW.
GWARANT GWR NC NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na NC.
POLICE PCE GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
SESCOM SES GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za za rok obrotowy 2018/2019.
SOHODEV SHD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy od 01.10.2018r. do 30.09.2019r.
SUWARY SUW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2018/2019.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.102 akcji serii D i 6.385 akcji serii F.
Caterpillar CAT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
Chevron CVX.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
Colgate-Palmolive CL.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
Exxon Mobil XOM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
Honeywell HON.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.