Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 9 listopada 2015

GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
TAURONPE TPE GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji niemych imiennych uprzywilejowanych serii C, pozbawienia prawa poboru akcji serii C, zmiany statutu, ustalenia liczby członków RN.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
BYTOM BTM GPW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
CLOUD CLD GPW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
EFIXDM EFX NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
ELEMENTAL EMT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ELQ ELQ NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EUROTAX ETX NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
FMG FMG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GREENENER GRE NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GREENX GRX GPW ZWZA
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
HUTMEN HTM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
INTROL INL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
LABOPRINT LAB GPW Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
OEX OEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
ORZLOPONY ORL NC NWZA ws. oświadczenia w przedmiocie powołania członka zarządu, zgodnie z §15 ust. 3 statutu spółki.
ORZLOPONY ORL NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
PBSFINANSE PBF GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
PULAWY ZAP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
RADPOL RDL GPW Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
TRAKCJA TRK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
VISION VIV NC NWZA ws. zmian w organach spółki, wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstw i zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz posiadanych akcji lub udziałów w innych spółkach, podwyższenia kapitału zakładowego w wyniku emisji akcji serii H, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu i in.
WITTCHEN WTN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
WITTCHEN WTN GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 16.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.