Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 12 listopada 2019

PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
4MOBILITY 4MB NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ABAK ABK NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ALTUS ALI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
AQUATECH AQT NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BELEAF BLF NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
BENEFIT BFT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
COLUMBUS CLC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
ECNOLOGY ECN NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
EONET EON NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GIGROUP GIG GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, emisji obligacji zamiennych na akcje serii Z, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych serii ZA, pozbawienia prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany statutu.
KOGENERA KGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KRVITAMIN KVT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MANGATA MGT GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 68,43 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez BI 7 sp. z o.o.
MEDINICE ICE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MENNICA MNC GPW NWZA ws. połączenia spółki Mennica Polska od 1766 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki Skarbiec Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie, jako spółkami przejmowanymi ze spółką Mennica Polska S.A., jako spółką przejmującą oraz zmiany statutu.
MSM MSM NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ONICO ONC NC NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz odwołania i powołania członków RN.
ORBIS ORB GPW NWZA ws. nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego.
ORZBIALY OBL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,44 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez ZAP Sznajder Batterien S.A.
PEMANAGER PEM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PFLEIDER PFL GPW NWZA ws. powołania członka RN i ustalenia zasad jego wynagrodzenia.
PLAY PLY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
PLGROUP PLG NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
POLICE PCE GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii C w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych. Początek notowania jednostkowych praw poboru na GPW.
POLIMEXMS PXM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
REMEDIS REM NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ROVITA ROV NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SANOK SNK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
SNTVERSE SVE GPW Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
SOLARINOV SIN NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
STOPKLA STK NC NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na NC.
THEDUST THD NC NWZA ws. przyjęcia rezygnacji złożonej przez członka RN, powołania nowego członka RN, zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, pozbawienia prawa poboru.
TOWERINV TOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
WIERZYCL WRL NC Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
ZAMET ZMT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
Vodafone VOD.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020.