Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 26 maja 2014

AALLIANCE AAS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
AEDES AED NC Publikacja raportu za 2013 rok.
AGTES AGS NC Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowań akcji zwykłych na okaziciela: 2.500.000 serii A, 2.500.000 serii B i 1.350.000 serii C.
ANALIZY AOL NC Wypłata dywidendy 1,00 na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany wynagrodzenia członków RN.
CHEMOS CHS GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
COALENERG CLE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
COPERNIC CRS NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
EKOEXPORT EEX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,68 zł na akcję.
ENERGOINS ENI GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
GEOTREKK GTK NC Publikacja raportu za 2013 rok.
INTERCARS CAR GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
LIBERTY LTG NC Publikacja raportu za 2013 rok.
MYCODERN MCD NC Publikacja raportu za 2013 rok.
NOVITA NVT GPW NWZA ws. m.in. wypłaty dywidendy nadzwyczajnej oraz zmian w składzie RN.
ONICO ONC NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
OTLOG OTS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
PHN PHN GPW NWZA ws. zmiany statutu.
POLICE PCE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,31 zł na akcję.
URSUS URS GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii 1 z prawem do objęcia akcji serii O i pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii 1 oraz zmiany statutu.
WIKANA WIK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
ZREMB ZRE GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.