Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 24 sierpnia 2020

ATCCARGO ATA NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.
FORTE FTE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MADKOM MAD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
OPENFIN OPF GPW NWZA ws. zmiany uchwał WZ nr 5 i 6 z dn. 30 czerwca 2020 r., uchylenia i przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu oraz członków RN.
POLICE PCE GPW NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN, zmian w składzie RN, wyboru przewodniczącego RN, wyrażenia zgody na dokonanie czynności prawnych mogących skutkować rozporządzeniem składnikami aktywów trwałych spółki.
POLIMEXMS PXM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
RONSON RON GPW Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
SFD SFD NC ZWZA ws. m.in. wypracowanego zysku w 2019 roku oraz wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2019.
TARCZYNSKI TAR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 r.
TEXT TXT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,28 zł na akcję.
TOWERINV TOW GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto wypracowanego w 2019 roku.
TSGAMES TEN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
UNIMOT UNT NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
ZORTRAX ZRX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.