Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 19 kwietnia 2018

GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KERNEL KER GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 USD na akcję.
ABCDATA ABC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ALTA AAT GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za 2017 rok.
CAPITAL CPA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego - zysków zatrzymanych na kapitał rezerwowy oraz nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia.
DATAWALK DAT GPW Dzień pierwszego notowania na NC 71.500 akcji serii H oraz 355.000 akcji serii L.
FASTFIN FFI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KERDOS KRS GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
KETY KTY GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KRKA KRK GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
OAT OAT GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.360.000 akcji serii A, 8.670.000 akcji serii B, 340.000 akcji serii C, 1.300.000 akcji serii D, 2.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii F.
POLICE PCE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PULAWY ZAP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
TSGAMES TEN GPW Zakończenie budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
TXM TXM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
Philip Morris International PM.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
Procter & Gamble PG.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.