Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 11 czerwca 2014

BNPPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji na okaziciela serii L, M, N, O.
BYTOM BTM GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, dalszego istnienia spółki, wyboru członków oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CHEMOS CHS GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ELEKTROTI ELT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,75 zł na akcję.
EMPERIA GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,90 zł na akcję.
EMTASIA EMA NC NWZA ws. zmiany siedziby, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ENERGOINS ENI GPW Wypłata dywidendy 0,60 zł na akcję.
EONET EON NC Publikacja raportu za 2013 rok.
ESKIMOS ESK NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
FERRO FRO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 156.255 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GHYDROGEN GHY NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty z lat 2009-2010 oraz rozporządzenia zyskiem za rok obrotowy 2013r.
HIPOWERSA HPE NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
ICPGROUP ICP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz powołania członka RN.
INPRO INP GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IZOLACJA IZO GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
KOMPLEKS KMS NC Publikacja raportu za 2013 rok.
KRUSZWICA KSW GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MEDCAMP MDP NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
MSXRESOUR MSX GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
PCCROKITA PCR GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B i C w transzy inwestorów instytucjonalnych.
PIXELCROW PIX NC Publikacja raportu za 2013 rok.
POLICE PCE GPW Wypłata dywidendy 0,31 zł na akcję.
PRAGMAFA PRF GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
SAULETECH SLT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz zmian w składzie RN.
WADEX WAX GPW Wypłata dywidendy 0,30 zł na akcję.