Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 11 maja 2017

CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
11BIT 11B GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
4MOBILITY 4MB NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
AMBRA AMB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2016/2017.
APLITT API GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ASSECOBS ABS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,27 zł na akcję.
ASSECOSEE ASE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
AZTEC AZC NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BLOOBER BLO NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
BNPPPL BNP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BOS BOS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
BUDIMEX BDX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
DATAWALK DAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DECORA DCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
DSTREAM DOW NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EGB EGB NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EKIPA EEE NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
EONET EON NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ESSYSTEM ESS GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
FACHOWCY FAV NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FINHOUSE FIN NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
FORTUNA FEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INNOCOMM ICM NC Publikacja raportu za 2016 rok.
INTEGERPL ITG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
INTERSPPL IPO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
JUJUBEE JJB NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
JUJUBEE JJB NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KINOPOL KPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KOFOL KOF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KRKA KRK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MOBRUK MBR NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
NEPTIS YAN NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PCCROKITA PCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEGAS PGS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEMANAGER PEM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PFLEIDER PFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
PULAWY ZAP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
RADPOL RDL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
VERTE VTE NC Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
WAWEL WWL GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za ubiegły rok obrotowy.
WDX WDX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
Credit Agricole ACA.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
Telefonica TFA.ES Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
Vivendi VIV.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.