Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 8 października 2014

PZU PZU GPW Wypłata dywidendy 17,00 zł na akcję.
ALKAL ALK NC Pierwszy dzień notowań na NC 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
BALTICON BLT NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
CDRL CDL GPW Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii D.
DROP DRP GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
EKIOSK EKS NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MFOOD MFD NC Pierwszy dzień notowań na NC 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
MOMO MOM NC Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
POLICE PCE GPW NWZA ws. rozporządzenia nieruchomościami spółki.
POLWAX PWX GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
PYLON PYL NC Pierwszy dzień notowań na NC 6.617.054 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
TOPMEDICA TPM GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru, zmiany przedmiotu działalności, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ALCOA AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
Costco Wholesale COST.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.