Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 9 stycznia 2014

GTC GTC GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii J, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii J lub praw do akcji serii J do obrotu na GPW, wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
MFO MFO GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 225.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 3.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
MIRACULUM MIR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.348.050 akcji zwykłych na okaziciela serii K, 128.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M2 oraz 22.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M3.
MPAY MPY NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji z kwoty 0,50 zł do 0,15 zł w celu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz zmian w składzie RN.
OEX OEX GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,76 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Neo Investment S.A.
POLICE PCE GPW NWZA ws. ustanowienia hipoteki umownej oraz zastawu rejestrowego na rzecz Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Banku Gospodarstwa Krajowego.
WINVEST WIS GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,12 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez W Investments Holdings Limited.
ALCOA AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
Marks and Spencer MKS.UK LSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.