Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 9 września 2021

GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PEKAO PEO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3,21 zł na akcję.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
CONSOLE CLA NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
EUROTEL ETL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
FERRO FRO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,20 zł na akcję.
INTERCARS CAR GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
MANGATA MGT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
MENNICASK MNS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,61 zł na akcję.
NETWISE NTW NC Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
OPENFIN OPF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PEKABEX PBX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
PRAGMAFA PRF GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
PULAWY ZAP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2021 roku.
RADPOL RDL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2021 roku.
WODKAN WOD NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.