Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 28 czerwca 2021

PKPCARGO PKP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wykazanej za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku oraz niewypłacania dywidendy.
ALUMETAL AML GPW Wypłata dywidendy 2,92 zł na akcję.
ATREM ATR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty z lat ubiegłych oraz przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
BIOTON BIO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 na pokrycie strat z lat ubiegłych.
CCS CCS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
CENTURION CTF NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2020 roku.
CEZ CEZ GPW ZWZA
CLOUD CLD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok.
DANKS DNS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
DOMDEV DOM GPW Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.
DROZAPOL DPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.
ECHO ECH GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.
EKOEXPORT EEX GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
EMCINSMED EMC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2020.
GENRG GNG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
GKSKAT GKS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. oraz dalszego istnienia spółki.
GTRINITY GTY NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
HYDRAPRES HPS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.
INFRA IFA NC ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za okres 01.01.2020 r. - 31.12.2020 r.
INPRO INP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
KOOL2PLAY K2P NC Dzień pierwszego notowania na NC 850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
KORBANK KOR NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
KRVITAMIN KVT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
LUG LUG NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2020 r.
MAKOLAB MLB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MASTERPHA MPH GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2020.
MAXIPIZZA MXP NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.
MEGARON MEG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok.
MEXPOLSKA MEX GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
MLSYSTEM MLS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
MOSTALPLC MSP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
NANOGROUP NNG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
NETWISE NTW NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
NEWAG NWG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
NOVINA NOV NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2020.
ORZLOPONY ORL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
PBGAMES PBT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2020 rok oraz dalszego istnienia spółki.
PFMEDICAL PFM NC ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2020 r. oraz dalszego istnienia spółki.
PGFGROUP PGV GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz dalszego istnienia spółki w związku z osiągniętą stratą w roku obrotowym 2020.
PJPMAKRUM PJP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020, wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty.
PLANETB2B P2B NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
POLICE PCE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020 oraz połączenia spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” Spółka Akcyjna, jako Spółki Przejmującej ze spółką „Supra” Agrochemia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako Spółką Przejmowaną oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia tych spółek.
PROACTA PAC NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru.
PTWP PTW NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2020.
QUARTICON QON NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
QUBICGMS QUB NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
RADPOL RDL GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez THC SICAV-RAIF S.A.
ROCCA RCA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
SANOK SNK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok 2020.
SHOPER SHO GPW Zakończenie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
SIMFABRIC SIM GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020.
STARHEDGE SHG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego za rok obrotowy 2020.
SUMMALING SUL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
SUNEX SNX GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
SUWARY SUW GPW Wypłata II raty dywidendy w wysokości dywidendy 0,62 zł na akcję.
TERMO2PWR T2P NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2020.
UNILABGAM UNL NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2020.
UNIVERSE UNV NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie wszystkich udziałów w spółce zależnej – Alda Poland sp. z o.o., zmian w składzie RN, zmiany nazwy spółki, zmiany siedziby spółki i zmiany statutu.
VIGOPHOTN VGO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020 i wypłaty dywidendy.
VRG VRG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2020.
ZEPAK ZEP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok 2020.