Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 20 października 2011

KGHM KGH GPW NWZA ws. zmiany statutu, stwierdzenia ważności wyborów członków RN, wybieranych przez pracowników spółki, zmian w składzie RN.
KRUK KRU GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych, wyrażenia zgody na obejmowanie przez członków RN oraz członków zarządu obligacji emitowanych przez spółkę.
8FORMULA 8FO NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ASSECOBS ABS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego, powołania członka RN oraz zmian w statucie.
BIOTON BIO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
FONECO FNE NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MEDICOBIO MDB NC Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.
MEDICOBIO MDB NC Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej
MINERAL MND NC Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MIRACULUM MIR GPW NWZA ws. emisji obligacji zamiennych na akcje, ustanowienia Programu Motywacyjnego i in.
PEGAS PGS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 euro na akcję.
POLICE PCE GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia zasad oraz wysokości wynagrodzenia dla członków RN, zmian w statucie.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Altera ALTR.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
AT&T T.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Capital One Financial COF.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Microsoft MSFT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.
Nokia NOKA.FI Euronext przed sesją Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Philip Morris International PM.US NYSE 12:00
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
Seagate Technology STX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.