Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 23 września 2019

SANPL SPL GPW NWZA ws. podziału Santander Securities Spółka Akcyjna, powołania członka RN, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zmiany w statucie, ustalenia wynagrodzenia dla nowego członka RN oraz zmiany uchwały ZWZ nr 41 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wynagrodzeń dla członków RN.
ABPL ABE GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2018/2019.
BOWIM BOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
DEBICA DBC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 4,88 zł na akcję.
GETIN GTN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
HOLLYWOOD HLD GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania ich z obrotu na GPW.
IDMSA IDM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2019 w wysokości 0,04 zł na akcję
IMMOBILE GKI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
MOSTALZAB MSZ GPW Scalenie akcji w stosunku 2:1.
POLICE PCE GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji oraz zmiany statutu.
REINO RNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TERMOREX TRR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
ZAMET ZMT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.